Sırma Oya TEKVAR

Bu kitap, yaklaşık yirmi yıl özel sektörde çalışmış bir halkla ilişkiler uygulayıcısının penceresinden halkla ilişkiler mesleğini teorik ve pratik açıdan toparlayan, m...Necati Alkan

Bir film karesini andıran 11 Eylül saldırılarının görüntüleri ek-ranlardan evlerimize, işyerlerimize taşınırken yeni bir dönem başlıyordu.Celal TOPKAN

Efendiler, ben kendi kendime düşünür, bir program saptar ve derdim ki, işte benim programım budur. Bunun üzerinde benimle fikir birliğinde olanlar buyursunlar beraber...Kemal Mükremin Barut

“… Ben Hiram. Taşın ustası. Taşı dantel gibi işlerken, işledim içimdeki fırtınaları. Bilgi saklanırken köşe bucak, paylaştım tüm bildiklerimi. Hak edenlerle. Hak ettiğ...Bilal Sevinç İrfan Çiftçi

Özellikle 2015 ve 2016 yılları, terör saldırıları açısından Türkiye ve Avrupa tarihinde acıyla hatırlanacak yıllar olarak hafızalarda kalacaktır.Bilal SEVİNÇ & İrfan ÇİFTÇİ

Ulusal ve uluslararası düzeydeki eylem ve faaliyetleri ile dünya gündemini yoğun bir şekilde işgal etmiş/etmekte olan tanınmış bazı terör örgütlerinin tüm boyutları il...Bilal Sevinç, İrfan Çiftçi

Terörizm konusunda editörlerin hazırladığı bu çalışma çok önemlidir.Prof. Dr. Hayrettin RAYMAN

Türklerin inandığı dinlerde, gökyüzüne bağlı inançlar, büyük yer tutar. Gök, insanlara her zaman güç ve kuvvet verir. Türk Kaan'ları, güçlerini her zaman gökten almışt...Tamer Topsakal

Bilinen ilk suç olan Kabil’in Habil’i öldürmesinden bu zamana suç her dönemde gelişme gösterdi.Doç. Dr. Ekrem MUŞ

İnsanların neden suç işledikleri veya neden suçun dışında kal­dıkları suç teorisyenleri tarafından yıllardır tartışılmaktadır.NURETTİN TATAR

“İlim beşikte başlar ölünceye kadar devam eder.” Bu söz eğitimin önemini anlatan güzel bir uyarandır. Toplumda yanlış, olumsuz ve istenmeyen davranışlar görünce, eğiti...Hakan Algan

Çevre yoluna ulaştığımda tahminlerimde yanılmadığımı gördüm....

Sayfalar